صفحه شخصی مجید رستگارپور   
 
نام و نام خانوادگی: مجید رستگارپور
استان: مرکزی
رشته: کارشناسی ارشد عمومی - پایه نظام مهندسی: ارشد
تاریخ عضویت:  1397/02/06
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
0   نظر / همه نظرات